CRITICAL DESIGN MEETUP #1

ALTTAB MEETUP AT DOX / 3 OCTOBER 2018


Lukáš Pilka se postará o krátký úvod do tématu spekulativního a kritického designu, představí vybrané práce z českého prostředí i nedávného festivalu Ars Electronica. Také nastíní hrubou ideu budoucího festivalu.

Ma Terie (Markéta Dolejšová) představí svůj dlouhodobý designový výzkum Edible Speculations zkoumající rostoucí roli technologických inovací v současné kultuře stravování. Ve své řeči se zaměří mj. na výzvy a příležitosti užití spekulativního designu v každodenním veřejném kontextu.

Klára Peloušková uvede výstavu Food Revolution 5.0 v berlínském Kunstgewerbemuseum, kde jsou přítomné spekulativní i pragmatické návrhy pokoušející se vyřešit neudržitelnou situaci celosvětové produkce surovin a chovu zvířat.

Mik Al (Michal Kučerák) představí projekt #DATAMAZE, který se skrze umělecká média snaží o kritickou reflexi působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život.

Ma Terie (Tereza Lišková) má nachystaný nečekaně zábavný workshop, který zastoupí funkci moderované diskuze a pomůže s formulací nápadů a připomínek k plánovanému festivalu.
Critical Design Meetup v #datamaze – datovém bludišti

Setkání nad přípravou přípravy festivalu/platformy/výstavy na téma spekulativní/kritický/angažovaný design a technologie. Ve stručnosti popíšeme představy o tématu i formě, pokusíme se posbírat nápady, podněty, připomínky a kontakty. Chceme potkat lidi, které to zajímá.