ALTTAB: EXE.CUTE THIS

ALTTAB WORKSHOP AT ELBEDOCK FESTIVAL / 31 MAY 2019 Anti-exekuční think tank ALTTAB.SOLUTIONS pro Vás připravil workshop zaměřený na možnosti chytrých technologií a designu v oblasti finanční gramotnosti. Workshop se uskuteční v rámci festivalu ELBE DOCK ⁓ Cena Pavla Kouteckého 2019 v Ústí nad Labem. Může nám AI pomoci vyřešit naše exekuční dluhy? Dokázala byContinue reading “ALTTAB: EXE.CUTE THIS”

CRITICAL DESIGN MEETUP #1

ALTTAB MEETUP AT DOX / 3 OCTOBER 2018 Lukáš Pilka se postará o krátký úvod do tématu spekulativního a kritického designu, představí vybrané práce z českého prostředí i nedávného festivalu Ars Electronica. Také nastíní hrubou ideu budoucího festivalu. Ma Terie (Markéta Dolejšová) představí svůj dlouhodobý designový výzkum Edible Speculations zkoumající rostoucí roli technologických inovací vContinue reading “CRITICAL DESIGN MEETUP #1”