PROTOTYPING A REALITY THAT DOESN’T EXIST YET

ALTTAB WORKSHOP AT 8SMICKA / 9-10 MARCH 2019 Prototypování Reality, Která (Zatím) Neexistuje Spekulativní a kritický design (Speculative and Critical Design, SCD) je tvůrčí a výzkumný přístup jehož záměrem je vytvářet a sdílet kritické perspektivy, podněcovat veřejnou debatu a směřovat tak pozornost ke společenským, kulturním, politickým a etickým problémům. Iniciativa Alt.Tab si dává za cílContinue reading “PROTOTYPING A REALITY THAT DOESN’T EXIST YET”

CRITICAL DESIGN MEETUP #2

ALTTAB MEETUP AT DOX / 8 NOVEMBER 2018 Ma Terie uvede téma kritického designu a představí výstupy z minulého meetupu. Dále vystoupí 4 hosté, kteří už mají na svém kontě akce podobného charakteru a kteří mohou být velkou inspirací. Andrej Boleslavský představí své kurátorské působení v CIANTu a festival EnterDalibor Knapp popíše vzdělávací platformu Transmit,Continue reading “CRITICAL DESIGN MEETUP #2”

CRITICAL DESIGN MEETUP #1

ALTTAB MEETUP AT DOX / 3 OCTOBER 2018 Lukáš Pilka se postará o krátký úvod do tématu spekulativního a kritického designu, představí vybrané práce z českého prostředí i nedávného festivalu Ars Electronica. Také nastíní hrubou ideu budoucího festivalu. Ma Terie (Markéta Dolejšová) představí svůj dlouhodobý designový výzkum Edible Speculations zkoumající rostoucí roli technologických inovací vContinue reading “CRITICAL DESIGN MEETUP #1”