More-than-human Futures for the ‘Real’ World

MARKETA INVITING SJEF VAN GAALEN TO GIVE A WORKSHOP AT DOX / 5 DECEMBER 2019 Sjef van Gaalen (https://sjef.nu/) is a Rotterdam-based designer and researcher working under the name Structure & Narrative. His current research uses methods from participatory design, experiential futures and strategic foresight, bridging a gap from speculative performances in arts settings toContinue reading “More-than-human Futures for the ‘Real’ World”

ALTTAB: EXE.CUTE THIS

ALTTAB WORKSHOP AT ELBEDOCK FESTIVAL / 31 MAY 2019 Anti-exekuční think tank ALTTAB.SOLUTIONS pro Vás připravil workshop zaměřený na možnosti chytrých technologií a designu v oblasti finanční gramotnosti. Workshop se uskuteční v rámci festivalu ELBE DOCK ⁓ Cena Pavla Kouteckého 2019 v Ústí nad Labem. Může nám AI pomoci vyřešit naše exekuční dluhy? Dokázala byContinue reading “ALTTAB: EXE.CUTE THIS”