More-than-human Futures for the ‘Real’ World

MARKETA INVITING SJEF VAN GAALEN TO GIVE A WORKSHOP AT DOX / 5 DECEMBER 2019 Sjef van Gaalen (https://sjef.nu/) is a Rotterdam-based designer and researcher working under the name Structure & Narrative. His current research uses methods from participatory design, experiential futures and strategic foresight, bridging a gap from speculative performances in arts settings toContinue reading “More-than-human Futures for the ‘Real’ World”

PROTOTYPING A REALITY THAT DOESN’T EXIST YET

ALTTAB WORKSHOP AT 8SMICKA / 9-10 MARCH 2019 Prototypování Reality, Která (Zatím) Neexistuje Spekulativní a kritický design (Speculative and Critical Design, SCD) je tvůrčí a výzkumný přístup jehož záměrem je vytvářet a sdílet kritické perspektivy, podněcovat veřejnou debatu a směřovat tak pozornost ke společenským, kulturním, politickým a etickým problémům. Iniciativa Alt.Tab si dává za cílContinue reading “PROTOTYPING A REALITY THAT DOESN’T EXIST YET”